top of page
Search

Testosterone VS HGH in Thailand. What is better and how to choose? - ThaiHGH.com


ลองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - การทดแทนด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโต (GH) หรือ testosterone?


ฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยนักวิทยาวิทยาและแพทย์ต่อมไร้ท่อในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก ในขณะที่ผู้ร่วมงานจากประเทศอื่น ๆ ต่างก็เกรงว่าจะเป็น "ฮอร์โมนอันตราย" เราหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ชายจะสามารถใช้ชีวิตได้ยาวนานและดูอ่อนกว่าวัย จุดประสงค์ของบทความนี้คือการตอบคำถาม: ดังนั้นสิ่งที่ดีกว่าในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต: HGH หรือฮอร์โมนเพศชายและจำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่


ความแตกต่างระหว่าง HGH และฮอร์โมนเพศชายคืออะไร?

หลายคนคิดว่าฮอร์โมนทั้งสองนี้สามารถใช้แทนกันได้ ที่จริงแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาด ฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนเพศชาย มีอาการคล้ายกัน แต่ก็มี "ความแตกต่างเล็กน้อย" แต่ฮอร์โมนการเจริญเติบโตมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมฮอร์โมนเพศ ดังนั้นความต้องการและความสนใจทางเพศลดลง ในกรณีนี้จะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้: ฮอร์โมนทั้งสองอาจเป็นต้นเหตุก็เป็นได้ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศและการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ - เป็นข้อโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากที่สุด การขาดฮอร์โมนเพศชาย จะยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต เช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดคือการตรวจเลือด เพื่อให้ได้ภาพฮอร์โมนที่สมบูรณ์ สัญญาณอื่น ๆ ที่บ่งบอกว่าร่างกายกําลังขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตนั้นยังรวมไป ถึง ผิวหนังเกิดการเปลี่ยนแปลง ผมร่วง อาการปวดข้อ และอารมณ์เปลี่ยนแปลง ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และเพิ่มเวลาฟื้นตัวจากการได้รับบาดเจ็บให้ยาวนานขึ้น จากนี้เราตัดสินใจว่าจำเป็นต้องใช้“ สารอาหาร” ของฮอร์โมนใด: somatotropicหรือ testosterone หรือใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน


สิ่งที่คาดหวังจาก Growth Hormone และฮอร์โมนเพศชายจะช่วยบำบัด?

ผลของการทดแทนฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นส่วนใหญ่: พลังงานที่เพิ่มขึ้น ความอดทนและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น การสูญเสียเยื่อไขมัน ความจำที่ดีขึ้น ผลที่ได้ของฮอร์โมนการเจริญเติบโตยังมีผลต่อความงามที่เด่นชัดเมื่อเทียบกับฮอร์โมนเพศชาย: คือ ผิวจะเรียบเนียนมากขึ้น เล็บและผมบนศรีษะจะเงางามมีสุขภาพดี เซลลุไลท์ลดลง เนื่องจากฮอร์โมนทั้งสองมีอิทธิพลต่ออารมณ์และทางในทางบวก ช่วยผลักดันและก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น


ข้อสรุป

หากคุณคาดหวังคำตอบที่ชัดเจนระหว่าง"ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับฮอร์โมนเพศชาย" เราก็เกรงที่จะทำให้คุณผิดหวัง: เพราะว่ามันมีความคล้ายกันเราได้เปรียบเทียบฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนเพศชายคือ -ฮอร์โมนการเจริญเติบโต ไม่มีผลข้างเคียงและไม่จําเป็นต้องหยุดใช้ฮอร์โมน แต่ในส่วนของ testosterone จะมีมีสมรรถภาพสูงกว่าราคาถูกกว่า แต่ testosteroneสามารถเกิดผลข้างเคียงได้ : เพราะเมื่อร่างกายหยุดยั้งการผลิต testosterone ของตัวเอง, aromatization จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหลังหยุดใช้เพื่อฟื้นฟูความใคร่ และเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศให้มีมากขึ้น ในส่วนของฮอร์โมนการเจริญเติบโตไม่ได้มีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้แต่ฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะช่วยระตุ้นฮอร์โมน testosterone โดยตรง ดังนั้นหลายคนมักจะใช้มันพร้อมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจแล้ว คุณจะได้รับฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพสูงแน่นอน!


***


Let's try to figure out what is more effective - replacement therapy with growth hormone (HGH) or testosterone?


Both of these hormones are widely used by andrologists and endocrinologists in the United States and Western Europe, while their colleagues from other countries have some kind of fear of these "dangerous hormones." We hope that in the near future these stereotypes will be dispelled and our male part of the population will join the progressive methods of preserving and increasing youth. The purpose of this article is to answer the question: so what is still better of improving the quality of life: HGH or testosterone, and is it necessary to choose one at all?


What is the difference between HGH and testosterone?

Many people think that both these hormones are interchangeable. Indeed, conditions associated with a lack of growth hormone and testosterone have similar symptoms. But there are also "small differences". But growth hormone is also involved in the regulation of our sex hormones. Therefore, a decrease in libido and a general loss of interest in sex in this case is not an indicator: both hormones can be the culprits, or rather their lack. Erectile dysfunction and loss of muscle mass - a much more weighty argument in favor of testosterone deficiency. Inhibition of growth hormone secretion is also possible. Therefore, the most correct decision will be to make a blood test that will give a complete hormonal picture. Other signs that indicate growth hormone deficiency include changes in skin and hair, decreased cognitive functions, the appearance of cellulite, joint pain, deterioration of mood, weakened immunity, and increased recovery time after mechanical injuries. Next, we decide what hormonal “nutrition” is needed: somatotropic, testosterone or mixed.


What to expect from Growth Hormone and testosterone therapy?

The effects of growth hormone replacement therapy and testosterone are largely echoed: a surge of energy, increased endurance and efficiency, increased muscle mass with simultaneous loss of adipose tissue, improved memory and other cognitive functions and, of course, increased libido. The effect of growth hormone has a more pronounced aesthetic bias compared to testosterone: the skin becomes smoother and more elastic, the nails and hair on the head are filled with health, cellulite goes into oblivion. Since both hormones influence mood in the most positive way, their additional introduction fills a person with positive and drive and contributes to his feeling of well-being and self-confidence.


Conclusion

If you expect an unequivocal answer from us to the question of who won in the fight “growth hormone vs testosterone”, then we are afraid to disappoint you: they are quite similar. But what is the main advantage of the first relative to the second - fewer side effects requiring the cancellation or temporary cessation of replacement therapy. Possible side effects: suppression of production of own testosterone, aromatization, need for post-course therapy to restore libido. The growth hormone does not have this. Also Growth hormone directly stimulates testosterone, enhancing its effect. Therefore, many use them simultaneously to quickly achieve the desired result.


So you decide, and we will provide high-quality growth hormone, be sure!


Tags: ThaiHGH, HGH in Thailand, Testosterone or HGH, Rotexmedica Testosterone in Thailand, pharmacy grade hgh.

347 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page