top of page
Search

Should I use Growth Hormone HGH? Side effects and results - ThaiHGH.com


ฉันควรใช้ Growth Hormone HGH หรือไม่และมี ผลข้างเคียงอย่างไร /// for English please scroll down


เรามีงานที่ท้าทาย: ในการประเมินเกี่ยวกับฮอร์โมนการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่นักกีฬาอาชีพ จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งานหรือไม่? หลังจากการตรวจสอบแหล่งข้อมูลความคิดเห็นและผลลัพธ์ของลูกค้าของเราหลายสิบแห่งแล้วเราสามารถสร้างภาพรวมได้ดังนี้


ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคืออะไร?

ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (somatropin, HGH, gh) เป็นฮอร์โมน peptide / somatropic ประกอบด้วยกรดอะมิโน 191 ชนิด ถูกผลิตโดยต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทําหน้าที่หลักคือการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ (กระดูกอ่อนและกล้ามเนื้อ) การศึกษาพบว่าในวัยเด็กการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตสามารถผลิตได้ถึงระดับสูงสุด แต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความเข้มข้นของ somatropin จะลดลง นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา Recombinant ที่มีหลักการคล้ายกัน


ทำไมระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตในร่างกายจึงเปลี่ยน?


การหลั่งฮอร์โมนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ:

- นอนหลับดี (> 7-8 ชั่วโมง)

- การออกกำลังกายปกติ

- ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่

- การเจริญเติบโตของสโตรเจน

- Ghrelin - ฮอร์โมนที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกหิว

- อาหารเสริมกรดอะมิโน (วาลีนไลซีนกลูตามีน ฯลฯ )


สิ่งที่ทําให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตลดลง

- ระดับน้ำตาลในเลือดสูง

- มีฮอร์โมนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติมากเกินไป

- ไขมันในเลือดสูงประโยชน์ของ HGH

- มีความปลอดภัยสูง และปริมาณที่ถูกต้องเป็นไปได้ที่จะได้ผลลัพธ์สูงในเวลาอันสั้น

- หลังจากการหยุดใช้ฮอร์โมนกล้ามเนื้อจะยังอยู่คงที่

- การหลั่งฮอร์โมนเป็นไปอย่างธรรมชาติ

- ไม่เหมือนกับยาสเตียรอยด์ชนิดอื่นๆที่อาจเกิด ความเสี่ยงต่อการเกิด gynecomastia ผมร่วงก่อนวัยอันควรจะลดลง

- PCT (หลังการฟื้นฟู) หลังจากจบหลักสูตรของ HGH ไม่จำเป็นต้องใช้ผลบวกของฮอร์โมนการเจริญเติบโต


ผลบวกของฮอร์โมนการเจริญเติบโตรวมถึง:

- Lipolytic เร่งกระบวนการเผาพลาญไขมัน

- anabolic เร่งการเติบโตและพัฒนาการของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

- ฟื้นฟู ปรับปรุงสภาพของอวัยวะภายในผิวหนังและเส้นผม

- Anticatabolic เป็นกระบวนการปกป้องการสลายของเส้นใยกล้ามเนื้อ

- ปฏิรูป ป้องกันการบาดเจ็บและลดระยะเวลาการฟื้นตัว

- Tonic. ปรับปรุงอารมณ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

- แร่ธาตุ ป้องกันโรคกระดูกพรุนและเอ็นข้อต่อ


ผลข้างเคียงของฮอร์โมนการเจริญเติบโต


Somatropin เป็นยาเภสัชวิทยาแต่ก็ มีผลข้างเคียงเช่นกันคือ:

- Tunnel syndrome ปริมาณฮอร์โมนการเจริญเติบโตสูง การเติบโตอย่างรวดเร็วของ myofibrils นำไปสู่การบีบอัดของเส้นประสาท ผลที่ได้คือรู้สึกมึนชาในแขนและขา

- Acromegaly samotropina ที่มีปริมาณสูงเกินไปมีผลต่อการเจริญเติบโตของแขนขากรรไกรล่าง จมูกและส่วนโค้ง แก้ปัญหาโดยการพักผ่อนให้เพียงพอ(3-4 เดือน) จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

- ความอ่อนแอและอาการง่วงนอน ปริมาณ GH ที่สูงเกินไปทำให้เกิดอาการอาเจียนในบางครั้งและอาจทําง่วงนอนตอนกลางวันได้


หากไม่ต้องการให้เกิดข้างเคียง ไม่ควรใช้ฮอร์โมนเกินปริมาณที่กําหนดไว้ของ somatropinเมื่อใดที่ร่างกายต้องใช้ฮอร์โมนการเจริญเติบโต?

ไม่ใช่นักเพาะกายทุกคนจะได้รับมวลกล้ามเนื้อที่มีคุณภาพ somatropin ซึ่งแตกต่างจากยาสเตียรอยด์เพราะไม่ได้กักเก็บน้ำไว้ในร่างกาย ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะได้รับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง ฮอร์โมนการเจริญเติบโตทำให้กล้ามเนื้อมีความหนาแน่นและโดดเด่นมากขึ้นSomatropin เป็นอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก มันไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตัวชี้วัดพลังงาน รับประกันการป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่เชื่อถือได้ ยิ่งข้อต่อเอ็นแข็งแรงขึ้นเท่าไหร่ก็จะสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้เร็วขึ้นเท่านั้น


วิธีการใช้ HGH

ฮอร์โมน Peptide ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีด ผู้ผลิตบางราย ผลิตฮอร์โมนที่มาในรูปแบบผงแห้ง เจือจางด้วยน้ำแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่สะดวกกว่า - คือฮอร์โมนการเจริญเติบโตสามารถเจือจางในปากกาและตลับหมึก ปริมาณการใช้จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายปัจจุบัน สําหรับนักกีฬาแนะนำให้เริ่มต้นด้วย 2-5iu / วัน การฉีดจะทำวันละ 1-2 ครั้ง (ตอนเช้าในขณะท้องว่างและก่อนนอน) และระยะเวลาของผลลัพธ์อยู่ที่ 3 ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคลนั้นๆด้วย


ผลการวิจัย

หากร่างกายไม่สามารถรักษาระดับ Somatropinให้คงที่ได้แล้ว คุณลืมไปได้เลยว่ากล้ามเนื้อจะไม่สามารถพัฒนาให้ดีใหญ่ขึ้นได้ รวมถึงระบบการเผาพลาญในร่างกายพัง และยังส่งผลถึงสุขภาพของร่างกายอีกด้วย นักกีฬาแต่ละคนต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยาก: วิธีการสังเคราะห์หรือเพิ่มโดยวิธีตามธรรมชาติ โดยการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมคุณจะไม่มีผลข้างเคียงและคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว


คิดถึง HGH คิดถึงเรา


*** We have a difficult task: to give a comprehensive assessment of growth hormone. This medecine is very popular among professional athletes, but is it necessary for beginners? After reviewing dozens of authoritative sources, opinions and results of our clients, we managed to form an overall picture.


What is growth hormone?

Growth hormone (somatropin, HGH, gh) is a peptide / somatropic hormone consisting of 191 amino acids. It is produced by the anterior pituitary gland. The main function is the active stimulation of the growth of different types of tissues (cartilage, bone and muscle). Studies have shown that in childhood the production of growth hormone reaches its maximum level. With age, the concentration of somatropin decreases. To achieve high athletic performance, scientists have developed a recombinant medecine that has a similar principle of action.


Why does growth hormone level change?


The secretion affects:

- Good sleep (> 7 hours);

- Regular exercise;

- Stable blood glucose levels;

- The growth of estrogen;

- Hyperteriosis (a disease caused by increased activity of the thyroid gland);

- Ghrelin - a hormone responsible for the feeling of hunger;

- Amino acid supplements (valine, lysine, glutamine, etc.).


 Suppression affects:

- Increased blood glucose;

- Excess amount of natural growth hormone;

- Hyperlipidemia


Benefits of HGH

- High safety. Observing the correct technology and dosage, it is possible to achieve high results in a short time;

- After the cessation of the course, muscle are preserved;

- The secretion of natural sex hormones is not oppressed;

- Unlike other steroid drugs, the risk of gynecomastia and premature alopecia is eliminated;

- PCT (post cycle therapy) after the course of HGH is not required.Positive effects of growth hormone


The positive effects of growth hormone include:

- Lipolytic. Accelerating the process of fat loss;

- Anabolic. The growth and development of muscle tissue;

- Rejuvenating. Improving the condition of internal organs, skin and hair;

- Anticatabolic. Blocking the process of metabolic breakdown of muscle fibers;

- Regenerative. Preventing injuries and reducing the recovery period;

- Tonic. Improving mood, strengthening the body's immune defenses;

- Mineralizing. Prevention of osteoporosis, active support of the articular ligament apparatus.


Side effects of growth hormone


Somatropin, like any pharmacological drug, has side effects. These include:

- Tunnel syndrome at high dosages of growth hormone. The rapid growth of myofibrils leads to compression of the nerves. The result is discomfort and numbness in the limbs.

- Acromegaly. High dosages of samotropina affect the growth of limbs, lower jaw, nose, and superciliary arches. A small break (3-4 months) will solve this problem.

- Weakness and drowsiness. High dosages of GH cause morning weakness and daytime sleepiness.


To exclude side effects, it is enough not to exceed the dosage of somatropin.When to use growth hormone?

Not every athlete manages to gain quality muscle mass. Somatropin, unlike steroid drugs, does not retain water in the body, and therefore it is possible to achieve high-quality and recoilless results. Growth hormone makes muscles more dense and prominent.Somatropin is an indispensable supplement for weightlifters. It practically does not affect the growth of power indicators, but guarantees reliable prevention of injuries. The stronger the joint-ligament apparatus is, the faster it will be possible to reach the peak of its shape.


How to take HGH?

Peptide hormone is most often produced by injection. Some manufacturers offer lyophilized powder that is diluted with bacteriostatic water. There are also more convenient options - diluted growth hormone in pens and cartridges. Dosages will depend on current goals, but athletes recommend starting with 2-5iu / day. Injections are made 1-2 times a day (early in the morning on an empty stomach and before bedtime), and the duration of the course varies from 3 to 6 months.


Findings

If the body does not maintain a sufficient level of samotropin, then you can forget not only about developed muscles, but also good health. Each athlete is faced with a difficult choice: synthetic hgh or natural ways to increase. By following optimal dosages you will have no side effects and you will quickly reach your goal.

Thinking of a good start? Think ThaiHGH

66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page