top of page
Search

Human Growth Hormone (HGH, Somatropin) in Thailand: Myths and realities - ThaiHGH.com


ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์ (HGH, Somatropin) ในประเทศไทย: ตำนานและความเป็นจริง


ทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับฮอร์โมนการเจริญเติบโต หลายคนเชื่อมโยงมันกับกีฬา โดยเฉพาะจริง ๆ เพียงไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับความสามารถของฮอร์โมนการเจริญเติบโตในการยืดอายุและรักษาโรคเรื้อรัง


เกี่ยวกับฮอร์โมนการเจริญเติบโตและผลการรักษา


ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (HGH, Somatropin) เป็นหนึ่งในฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้า เปรียบเสมือนกับ polypeptide hormones ซึ่งรวมถึง prolactin และ placental lactoken


ฮอร์โมนการเจริญเติบโตได้รับชื่อ เพราะเด็กและวัยรุ่น มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดการเจริญเติบโตเชิงเส้นที่เด่นชัดเนื่องจากการเจริญเติบโตของกระดูกท่อของและแขนขา


ในร่างกายผู้ใหญ่การเติบโตอย่างของ somatropin จะเริ่มหายไป แต่คุณสมบัติของ anabolicจะถูกเก็บรักษาไว้เกือบทั้งหมดโดยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเผาผลาญโปรตีน


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตของต่อมใต้สมองลดลง?


การลดลงของระดับการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทําให้เกิดความชรา ทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉลี่ยแล้วการลดลงของฮอร์โมนในระยะเวลา 10 ปีประมาณ 14% ใน 60-70 ปีจะมีการลดลงของฮอร์โมนการเจริญเติบโตเป็น 2 เท่า จากอายุ 65ถึง 85% ในส่วนของผู้ชายจะแสดงอาการที่ต่อมใต้สมองเมื่อฮอร์โมนเริ่มลดลง การลดลงของฮอร์โมนการเจริญเติบโตสิ่งที่จะพบคือ: ไขมันหน้าท้องเพิ่มขึ้น, มวลกล้ามเนื้อลดลง, โรคกระดูกพรุน, ความผิดปกติทางจิต, ความเครียดซ้ำเติมภาวะซึมเศร้า


โดยทั่วไปแล้วการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่ลดลงในร่างกายของผู้ใหญ่นั้นเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ แต่อาจนำไปสู่ความผิดปกติของร่างกาย เช่น (เกิดความเมื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มขึ้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น) ยิ่งกว่านั้นการลดระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ความสำคัญ! ในทุกวันนี้ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (somatropin บำบัด) ใช้ในการแพทย์ในการรักษาโรคต่าง ๆได้แล้ว


Somatropin สำหรับการรักษาและป้องกันโรคหัวใจ


สาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิต คือโรคหัวใจซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า1/3ของการเสียชีวิตทั้งหมด โรคหัวใจและหลอดเลือดฆ่าผู้คนปีละ 1.5 ล้านคน ในส่วนที่ 3คือโรคหลอดเลือดสมองและ 5 คือโรคปอดอุดตันเรื้อรัง ด้วยการศึกษาที่หลากหลายทั่วโลกมีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโตสามารถป้องกันโรคร้ายแรงเหล่านี้ได้การใช้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตอื่น ๆ


ฮอร์โมนการเจริญเติบโต ยังช่วยป้องกันปรากฏการณ์การขาดสารอาหารในผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหาร สำหรับเหตุผลที่ยังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์คือ ผู้สูงอายุมักจะสูญเสียความอยากอาหารเกือบทั้งหมดหรือที่เรียกว่าอาการเบื่อนั้นเอง และเกิดริ้วรอย ต่างๆบนใบหน้า


การปฏิบัติปฏิกิริยาเชิงบวกทั้งหมดของร่างกายเพื่อฟื้นฟูระดับฮอร์โมน:

1) การปรับปรุงกิจกรรมของกล้ามเนื้อหัวใจ

2) การเผาผลาญไขมัน

3) การป้องกันเนื้อเยื่อเฉื่อยจากอาการของโรคกระดูกพรุน

4) เพิ่มการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (แม้ไม่มีการออกแรงทางกายภาพปกติ) และความแข็งแรง

5) การคืนค่าความเสถียรของการเดินลดความเสี่ยงของการล้มการปรับปรุงรายละเอียดของไขมันในเลือด เป็นหลักฐานของการลดลงของความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้สูงอายุ


ผลการวิจัย


ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (HGH, Somatropin) ได้ช่วยเหลือผู้คนหลายพันคนกำจัดโรคเรื้อรังยืดอายุการใช้งานป้องกันการพัฒนาของโรคทางเดินระบบต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีคลินิกหลายแห่งที่ใช้ฮอร์โมน จัดการบำบัดรักษาโรคต่างๆในระดับมืออาชีพ และบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม! เป็นที่น่าเสียดายว่าในหลาย ๆ ประเทศนั้นคิดว่าฮอร์โมนการเจริญเติบโตนั้นเป็นยาที่เกี่ยวข้องเฉพาะกีฬาเท่านั้น ในการศึกษาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคําวินิจฉัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจคือ ( Somatropin) ไม่ได้ช่วยเฉพาะในเรื่องของกีฬาแต่ยังสามารถช่วยรักษาบําบัดโรคได้หลายโรคอีกด้วย


การรักษาด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Somatropin) การตรวจสอบผลเลือดจากทางการแพทย์ การตรวจแบบปกติ และการตรวจสอบแบบค่าพารามิเตอร์ของเลือดในการเลือกขนาดยาที่เหมาะสมในแต่ละกรณีควรดำเนินการโดยแพทย์ที่มีคุณสมบัติ ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปใช้เทคนิคนี้มานานกว่าสิบปีและจำนวนของความรู้เชิงปฏิบัติที่สะสมในช่วงนี้ทำให้สามารถใช้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่าง ๆ และยืดอายุการใช้งานของแต่ละบุคคลให้ยืนยาวขึ้น


***


All of you have heard about growth hormone. Many associate it exclusively with sports, partly true, but few people know about the ability of growth hormone to prolong life and cure chronic diseases.


About growth hormone and its healing effects


Growth hormone (HGH, Somatropin) is one of the hormones of the anterior pituitary gland. Belongs to the family of polypeptide hormones, which also includes prolactin and placental lactoken.


Growth hormone got its name because in children and adolescents it causes a pronounced acceleration of linear growth due to the growth of the tubular bones of the limbs.


In the adult body the purely growth functions of somatropin are lost. But its anabolic properties are almost completely preserved, playing an important role in the regulation of protein metabolism.


What happens when the secretion of growth hormone by the pituitary gland decreases?


Decrease in the level of growth hormone secretion is the most important factor in aging, which causes trophic extinction in various tissues of the body. On average, the decline in its level over 10 years is about 14%. In 60-70 years, a decrease in growth hormone by 2 times is observed. From the age of 65 85% of men show signs of pituitary insufficiency, accompanied by a decrease in growth hormone: increased abdominal fat, decreased muscle mass, osteoporosis, mental disorders, reduces resistance to stress, aggravates depression.


Typically a decrease in the secretion of growth hormone in an adult's body is latent in nature, leading to a number of disorders (increased fatigue, weakness, unmotivated weight gain) that go unnoticed and have no clinical manifestation. Moreover, a reduced level of growth hormone is not given importance! Nowadays, growth hormone (somatropin therapy) is used in medicine in the treatment of various diseases.


Somatropin for the treatment and prevention of heart disease


The number one cause of mortality is heart disease, which accounts for more than a third of all deaths. Cardiovascular disease kills 1.5 million people every year. In third place is stroke, and in fifth is chronic obstructive pulmonary disease. Thanks to various studies around the world, there is growing evidence that growth hormone therapy can prevent and reverse these deadly diseases of aging.


Somatropin deficient patients also tend to have high blood pressure and increased insulin resistance. The latter was unexpected, since children who grow poorly due to a lack of growth hormone usually experience increased sensitivity to insulin and a tendency to hypoglycemia. And growth hormone is known for its ability to block the effects of insulin on the body.


Other uses of growth hormone therapy


Growth hormone also helps prevent the phenomenon of malnutrition in older people associated with malnutrition. For reasons that are still not completely understood, old people often almost or completely lose their appetite, and so-called anorexia of aging appears. Others may eat well, but to no avail. 65% of hospitalized old people and 30 to 60% of elderly people living at home eat poorly.


So, list all the positive reactions of the body to the normalization of growth hormone levels:

1) improving myocardial activity and increasing its thickness;

2) positive effect on fat metabolism and the psyche;

3) protection of inert tissue from manifestations of osteoporosis;

4) increase in muscle tissue growth (even without regular physical exertion) and strength;

5) restoration of gait stability, reduced risk of falling, improved lipid profile of the blood, as evidence of a decrease in the risk of myocardial infarction in the elderly.


Findings


Growth hormone (HGH, Somatropin) has helped and is helping, thousands of people get rid of chronic ailments, prolong active life, prevent the development of various systemic diseases, it is not without reason that in the USA and Europe there are many clinics that deal with such therapy at the highest professional level and achieve excellent results! It is unfortunate that in many countries growth hormone is considered to be an exclusively sports drug and enthusiastic doctors are engaged in its therapeutic use, who are not too lazy to spend their professional time studying the latest materials on this interesting medical discipline, such as endocrinology in general and on the use of growth hormone in particular.


Growth hormone therapy requires constant medical supervision, regular examinations and monitoring of blood parameters, in other words, the appointment of growth hormone, the selection of the optimal dosage in each case should be carried out by a qualified doctor. In the USA and many European countries, this technique has been used for more than a dozen years, and the amount of practical knowledge accumulated over this period allows the use of growth hormone safely and effectively in the treatment of many diseases and prolonging the "active longevity" of a person.


36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page